Polityka prywatności

KM METAL WORKS  Sp. z o. o.

ul. Odbudowa 5   Bukowiec

64-300 Nowy Tomyśl

KRS 0000308049

NIP:7881953530, REGON: 300868108

Tel. 61 44 15 615

 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach realizacji współpracy są KM METAL WORKS Sp. z o. o. z siedzibą w Bukowcu przy ul. Odbudowa 5 64-300 Nowy Tomyśl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308049, NIP: 7881953530, REGON: 300868108,

2.     Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami są KM METAL WORKS sp. z o.o. oraz Państwo, a także dla celów podatkowych i rachunkowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie niemożnością wykonania umowy.

3.     Odbiorcą danych osobowych jest KM METAL WORKS Sp. z o.o., w tym upoważnieni pracownicy.

4.     Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.

5.     Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych
i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

6.     Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że zachodzą przesłanki wyłączające tę możliwość zgodnie z przepisami  RODO) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.     W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.     Cofnięcia zgody i sprzeciwy:  aby cofnąć zgodę lub wyrazić sprzeciw należy napisać informację na                         Katarzyna(at)kmmetalworks.pl

9.     W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia  skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

 

   2. Informacja o plikach cookies

 

 

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego www.kmmetalworks.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu www.kmmetalworks.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.kmmetalworks.pl.

Czym są pliki Cookies („Ciasteczka”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

Do czego stosowane są pliki Cookies?

Ciasteczka są stosowane celem:

·         optymalizacji korzystania z serwisu internetowego

·         wygody użytkowania serwisu

·         dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników

·         do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie www.kmmetalworks.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików Cookies korzystamy?

Na stronie www.kmmetalworks.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

·         sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.

·         stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.kmmetalworks.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

Park maszynowy

2016

                Laser CO2 4KW 1500x3000,            Gilotyna CNC Darley,                    Prasa krawędziowa CNC Darley,                      Cięcie Blach, Gięcie Blach, Walcowanie Blach, Szlifowanie płaszczyzn, Załamywanie krawędzi, Wiercenie,               Fazowanie, Gwintowanie, Spawanie TIG MIG MAG stali Nierdzewnych i Aluminium,  Zgrzewanie,  Obróbka wykończeniowa